Priemyselné sťahovanie do 1000 ton

Posledné novinky

  • Certifikácia ISO 9001:2015

    Naša spoločnosť  Vám s hrdosťou oznamuje zavedenia systému manažérstva kvality podľa normy ISO  9001:2015…

Zdravotnícka technika

EUROPE INDUSTRIAL GROUP – DIVÍZIA ZDRAVOTNÍCKYCH PROJEKTOV
je jedinečné spojenie manipulácie s ťažkými technológiami a precíznej práce s citlivou zdravotníckou technikou.

Pri našich projektoch manipulujeme s RTG, CT a zariadeniami magnetickej rezonancie, ktoré sú veľmi hodnotné, ťažké a súčasne veľmi citlivé na otrasy pri manipulácii. Inštalácie prebiehajú často v komplikovaných podmienkach za prevádzky v nemocniciach a v presne určenom čase. Niektoré zariadenia sú dodávané s chladením kvapalným plynom a môžu byť bez pripojenia na elektrickú energiu len obmedzený čas.

Takáto manipulácia si vyžaduje mnohoročné skúsenosti a profesionalitu v danom odbore s dôrazom na bezpečnostné opatrenia pri prevoze a inštalácii.

V RÁMCI PROJEKTOV:

  • dodržiavame bezpečnostné opatrenia
  • zabezpečujeme prípravu projektu od naloženia cez prepravu, vyloženie až po samotnú inštaláciu a spustenie zariadenia
  • zabezpečujeme špeciálne stavebné úpravy spojené s inštaláciou medicínskych zariadení, napr. magnetické klietky.

Contact

Europe Industrial Group

Central Office
     Šustekova 49
     851 04 Bratislava
     Slovakia
+421 903 370 348 info@EUindustry.com

Slovensky

Naše pobočky a partneri vystupujú pod našou registrovanou obchodnou značkou EUROPE INDUSTRIAL GROUP po celej Európe od roku 2006.