Rental of Rigging Equipment

Rental of Rigging Equipment

Ak sa rozhodnete realizovať svoj projekt s vlastnými zamestnancami a stačí Vám len prenájom manipulačnej techniky a príslušenstva, môžeme Vám poskytnúť  naše zariadenia a vyškolený personál, vrátane dopravy na miesto použitia a späť.

This website uses cookies. By browsing the website, you agree to their use.