Priemyselné sťahovanie do 1000 ton

Posledné novinky

  • Certifikácia ISO 9001:2015

    Naša spoločnosť  Vám s hrdosťou oznamuje zavedenia systému manažérstva kvality podľa normy ISO  9001:2015…

O nás

Podnetom pre vznik spoločnosti v roku 2006 bolo vyplniť prázdne miesto na trhu v oblasti priemyselného sťahovania.

Zo začiatkov typických pre novú, malú firmu rodinného charakteru sme počas uplynulých rokov vybudovali spoločnosť s medzinárodnými aktivitami v rámci celej Európy pôsobiacu vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby pod menom Europe Industrial Group.

Vďaka individuálnemu prístupu k zákazníkom, vlastnej špeciálnej technike, skúsenostiam a zohratému tímu našich špecialistov sa Europe Industrial Group stala významnou, profesionálnou a uznávanou spoločnosťou v oblasti priemyselného sťahovania nielen v Európe, ale aj v zámorí.

Výsledkom je dlhodobá spolupráca a vernosť, ktorú nám prejavujú svetoví hráči v oblasti výroby. Vďaka našim motivovaným pracovníkom a modernému manažmentu dokážeme prijímať rýchle rozhodnutia a riešiť úlohy efektívne.

Poskytujeme kompletné riešenia pri:

  • montáži a demontáži výrobných a technologických zariadení,
  • presunoch strojov vo výrobných priestoroch, medzi výrobnými halami nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne,
  • sťahovaní celých výrobných podnikov z jednej krajiny do druhej.

Samozrejme, že pri týchto činnostiach poskytujeme všetky podporné činnosti. Sme špecialisti na ťažké manipulácie v komplikovaných priestoroch.

Všetkým našim stálym, ale aj potencionálnym zákazníkom želám veľa úspechov v podnikaní. Bude nám cťou, ak Vám pritom budeme môcť byť nápomocní.

Ing. Ján Pelikán
CEO

Contact

Europe Industrial Group

Central Office
     Šustekova 49
     851 04 Bratislava
     Slovakia
+421 903 370 348 info@EUindustry.com

Slovensky

Naše pobočky a partneri vystupujú pod našou registrovanou obchodnou značkou EUROPE INDUSTRIAL GROUP po celej Európe od roku 2006.