Priemyselné sťahovanie do 1000 ton

Posledné novinky

  • Certifikácia ISO 9001:2015

    Naša spoločnosť  Vám s hrdosťou oznamuje zavedenia systému manažérstva kvality podľa normy ISO  9001:2015…

Servisné vozidlá

Všetky servisné vozidlá pre priemyselné sťahovanie a údržbu zariadení sú vybavené elektrikárskym a mechanickým náradím, technikou s viazacími, zdvíhacími a manipulačnými prostriedkami. Všetky druhy náradia, viazacie, zdvíhacie a manipulačné prostriedky pre priemyselné sťahovanie a údržbu zariadení sú certifikované podľa platných noriem EÚ a ISO 9001.

Contact

Europe Industrial Group

Central Office
     Šustekova 49
     851 04 Bratislava
     Slovakia
+421 903 370 348 info@EUindustry.com

Slovensky

Naše pobočky a partneri vystupujú pod našou registrovanou obchodnou značkou EUROPE INDUSTRIAL GROUP po celej Európe od roku 2006.