Priemyselné sťahovanie do 1000 ton

Posledné novinky

  • Certifikácia ISO 9001:2015

    Naša spoločnosť  Vám s hrdosťou oznamuje zavedenia systému manažérstva kvality podľa normy ISO  9001:2015…

Montáž, sťahovanie a údržba priemyselných technológií

EUROPE INDUSTRIAL GROUP – DIVÍZIA SŤAHOVANIA A ÚDRŽBY PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Táto činnosť  zahŕňa všetky služby spojené s premiestnením akéhokoľvek stroja, výrobnej technologickej jednotky, výrobnej linky alebo celého výrobného závodu od prípravy projektu, cez demontáž, transport, montáž až po uvedenie do prevádzky. Priemyselné sťahovanie vykonávame kdekoľvek na svete.

Podľa Vašich potrieb tiež pripravíme a budeme zabezpečovať výrobnú a prevádzkovú údržbu vo Vašom výrobnom zariadení dodávateľským spôsobom. Podľa Vašich špecifických potrieb zaistíme:

  • Práce údržby
  • Strojného čistenia priemyselných priestorov
  • Výrobný personál

Contact

Europe Industrial Group

Central Office
     Šustekova 49
     851 04 Bratislava
     Slovakia
+421 903 370 348 info@EUindustry.com

Slovensky

Naše pobočky a partneri vystupujú pod našou registrovanou obchodnou značkou EUROPE INDUSTRIAL GROUP po celej Európe od roku 2006.